Thursday, 13 December 2007

Ychwanegiadau o bob math

Oherwydd ei fod yn waith mewn llaw, erys llawer o wallau ynddo o hyd. Croesewir sylwadau adeiladol. Dylid e-bostio sylwadau o'r fath at AktoMan.

Source. Reason - comment left elsewhere.

Saturday night pitch

Brecon Beacon Meet, August 07.

Apologies to Cymru upset by my cut-n-paste of the language, and I hope it worked out okay. I think my cousin is still working for the NHS down in Cardiff.

Wicipedia, y gwyddoniadur rhydd

Blog Cymru

0 comments: